Za nujno zdravniško pomoč v primeru življenjske ogroženosti na domu, v prometni ali drugi nesreči, pokličite po telefonu 112