Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Je prvi zakon v slovenskem prostoru, ki jasno
opredeljuje različne vrste nasilja v družini
. Zakon določa vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih
državnih organov in
nevladnih   organizacij pri obravnavanju nasilja
v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo
žrtve nasilja
v družini.

Vsaka žrtev ima tako pravico do spremljevalca, ki ji
nudi
duševno oporo, in pravico do brezplačne pravne pomoči.