Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih ureja zavarovanje za straševsko varstvo in pravice, ki iz tega
izvirajo ter družinske prejemke.