Zdrava prehrana in prehranska piramida

Z
zdravim prehranjevanjem varujemo zdravje in sočasno preprečujemo dejavnike
tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (zvišan krvni tlak,
zvišane krvne maščobe,
zvišan krvni sladkor,  prekomerna telesna teža) in
bolezni same (bolezni srca in ožilja, rak, sladkorno bolezen tipa II in druge
bolezni).