Zdravstveni dom Ajdovščina

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zavod, ustanovljen za opravljanje
osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti.