Društvo turističnih vodnikov Ajdovščina

Društvo smo
ustanovili novopečeni lokalni turistični vodniki, ki smo licenco za lokalno
turistično vodenje pridobili na tečaju, ki se je odvijal maja 2011 v
Ajdovščini.

Cilj društva
je obiskovalcem predstaviti in približati naravno in kulturno dediščino,
življenje ter običaje Vipavske doline ter pripeljati čim več turistov v naše
kraje.

Facebook:
http://sl-si.facebook.com/pages/Dru%C5%A1tvo-turisti%C4%8Dnih-vodnikov-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina/299671826761722