PUM Ajdovščina

Projektno Učenje za Mlajše odrasle je javno veljavni program, ki pomaga
pri nadaljevanju opuščenega šolanja ali pri iskanju zaposlitve. Ponuja
priložnost za izobraževanje, druženje in zabavo.