Taborniško društvo Rod Mladi Bori

Taborništvo
v Ajdovščini za mnogo otrok in mladostnikov predstavlja zdrav način
preživljanja prostega časa, njihov način življenja ter neopisljiv dar, ki so
nam ga dali začetniki skavtstva v svetu
ter taborništva v Sloveniji. Društvo
tabornikov Rod Mladi bori Ajdovščina je v letu 2012 praznovalo 60 let svojega
delovanja.