Pravni nasveti pred podpisom pogodbe o zaposlitvi

Vsako delovno razmerje se začne s sklenitvijo medsebojnega dogovora med delodajalcem in delojemalcem. Običajno pripravi delodajalec pisno pogodbo in ko jo podpišeta obe stranki dobi le ta značaj pravnega akta.