Slonep.net – Obvezna vsebina najemne pogodbe

Po 91. členu
stanovanjskega zakona mora najemna pogodba vsebovati naslednje…