Aeroklub Josip Križaj Ajdovščina

Društvo sestavljajo tudi letalska šola, ter več sekcij med katero spadajo: motorna sekcija, jadralna sekcija, padalci ter modelarji.