Centri za Socialno delo

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije ima na podlagi 68. c člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) javno pooblastilo, da določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo ter določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog.