Društvo sladkornih bolnikov Ajdovščine in Vipave

Društvo sladkornih bolnikov Ajdovščine in Vipave