Društvo Sožitje Ajdovščina – Vipava

Društvo SOŽITJE AJDOVŠČINA je invalidsko, humanitarno, nevladno, nestrankarsko, nepridobitno in prostovoljno društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, njihovim staršem oziroma skrbnikom in članom družin.