Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, humanitarna, neprofitna organizacija, ki od leta 1996 deluje na področju preprečevanja in zmanjševanja posledic nasilja v družini in družbi.