Kam in kako po pomoč v duševni stiski?

Knjižica, ki je pred vami ponuja številne informacije o možnih načinih in oblikah podpore ter pomoči na področju duševnega zdravja. Predstavlja in opisuje vlogo
nevladnih organizacij, socialnovarstvenih programov ter storitev, ki jih strokovni delavci izvajajo na terenu. Želimo si, da v knjižici najdete koristne informacije in upamo, da vam bo njena vsebina v pomoč.