Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – Preživnine

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004 – uradno prečiščeno besedilo) določa dolžnost preživljanja: staršev do otrok, otrok do staršev in zakoncev po razvezi zakonske zveze. O dolžnosti preživljanja otrok in višini preživnine od 1. maja 2004 odločajo sodišča, bodisi na podlagi tožbe ali sporazuma o preživnini.