Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – Svetovanje posamezniku

Svetovanje posamezniku obsega prvo socialno pomoč, ki obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave oceno možnih rešitev seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.