Odvajanje od kajenja – Zdravstveni Dom Ajdovščina pomoč

Po opravljenem preventivnem pregledu vas je vaš osebni zdravnik zaradi dejavnikov tveganja za vaše zdravje napotil v ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER.