PREŽIVNINE (Zakonodaja)

Zakon o zakonski zvezi in družinskih prejemkih določa dolžnost preživljanja:
staršev do otrok , otrok do staršev in
zakoncev po razvezi zakonske zveze.
O dolžnosti preživljanja otrok in višini preživnine od 1. maja 2004 odločajo sodišča, bodisi na podlagi tožbe ali sporazuma o preživnini.

O preživnini otrok do staršev in preživnini med zakonci prav tako odloča sodišče, stranke pa lahko o preživnini tudi sklenejo sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa.