Urad republike Slovenije za mladino

 Mladinska politika in mladinsko delo se dogajata v prostoru, ki mladim omogoči razvoj njihovih potencialov, da bodo postali odgovorni pripadniki različnih zasebnih, lokalnih, državnih in mednarodnih skupnosti. Urad RS kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport opravlja naloge in izvaja ukrepe s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine.