Uskladitev rejnine

Materialni stroški za rejenca tako znašajo od 1. julija 2011 dalje 272,74 evrov.

II.Nova višina plačila dela rejniku, ki velja od 1. julija 2011, pa znaša 123,51 evrov.