Izobraževanje v tujini – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Na spletnih straneh so na voljo informacije o formalnem izobraževanju v tujini, po zaključku katerega posameznik prejme javno veljavno spričevalo ali šolsko listino.
Zbrane so tudi informacije o neformalnem izobraževanju v tujini, namenjenem osvojitvi novih znanj, poglobitvi že osvojenega znanja ali pridobivanju izkušenj. To izobraževanje poteka v obliki poletnih šol, jezikovnih tečajev, strokovnih usposabljanj ali strokovnih delovnih usposabljanj, kjer udeleženec običajno prejme dokazilo o udeležbi in pridobljenih znanjih.