Najem in kdo plačuje stroške najetega stanovanja?

Med najemnikom in najemodajalcem (lastnikom) pogosto prihaja do sporov ali nejasnosti glede delitve stroškov najetega stanovanja. Stroške stanovanja delimo na stroške, ki izhajajo iz poslov rednega upravljanja in stroške, ki presegajo okvir rednega upravljanja.