Najemna stanovanja

Najemno stanovanje (ali hiša), je stanovanje v katerem bivajo ljudje, ki niso njegovi lastniki, za bivanje pa lastniku dajejo nadomestilo (najemnino). Najemniki v stanovanju bivajo, lastnik ga vzdržuje, razen če je dogovorjeno drugače. Najemna stanovanja so lahko neprofitna, službena, namenska ali tržna. Na trgu je največ tržnih najemnih stanovanj in neprofitnih najemnih stanovanj.