Osnovna zakonska določila najemnikov stanovanja

Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas ali določen čas, ki mora biti v pogodbi jasno določen.