Pogoji za prekinitev najemne pogodbe?

Kdaj lahko lastnik (najemodajalec) prekine najemno pogodbo?