Sklenitev najema stanovanja

Z ogledi različnih stanovanj dobimo pregled nad ponudbo na trgu. Ko najdemo stanovanje ali hišo, ki nam ustreza, jo najamemo. Odnose med lastnikom in najemnikom ureja stanovanjski zakon, ki ga morata oba spoštovati. Najem oz. oddajo se uredi z najemno pogodbo. Če lastnik ne želi podpisati najemne pogodbe, gre za najem na črno in najemnika ne ščiti zakon.