Tržno najemno stanovanje?

Tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja prosto na trgu. Najemnina se oblikuje glede na zakonitosti trga.