Portal TO SEM JAZ.NET

Mladinski program promocije zdravja To sem jaz smo razvili na Oddelku za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Ključna vsebina je usmerjena v razvijanje pozitivne mladostnikove samopodobe in socialnih veščin.