Prostovoljstvo.org

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem,
rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem,
turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije,
reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški,
mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se
lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj
zanj ni načelnih omejitev.