Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z
namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti
investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi.