Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – Pomoč družini

Pomoč družini obsega tri vrste pomoči:

-pomoč za dom, ki obsega strokovno svetovanje družini za urejanje odnosov in funkcioniranje družine
-pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki se jim lahko s tako oskrbo nadomesti vključitev v institucionalno varstvo, in
-socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v določenih primerih, zlasti v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, nesreče