Nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki stopi v veljavo s 1.1.2014

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 20. junija 2013 sprejel nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki bo stopil v veljavo s 1.1.2014.