Center za socialno delo Ajdovščina – splošno

CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela: varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, oprostitve plačil pri plačilu storitev, denarne socialne pomoči družinski prejemki, zavarovanje za starševsko varstvo.