CSD: Elektronska poenostavljena vloga za pravice iz javnih sredstev ( otr. dodatek, vrtec, malica, kosilo, itd..)

To poenostavljeno vlogo lahko uporabite samo v primeru, če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Če zaprošate za katero od prej navedenih zahtevnejših pravic, morate uporabiti originalno (nepoenostavljeno) vlogo (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1468)