Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Razvojna agencija ROD deluje od decembra 1999 in ima danes status javnega zavoda. Njene ustanoviteljice so občine: Ajdovščina, Vipava in Komen.
Osnovna naloga je spodbujanje integriranega (celostnega) razvoja. To vključuje naloge spodbujanja razvoja tako gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti (področje podjetništva, razvoj podeželja, razvoj človeških virov) ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega načrtovanja.