Sklad kadri.si – Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo slovenski dijaki ali študentje,
ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna
ustanova to mobilnost
vrednoti kot del izobraževalnega
programa v Sloveniji.

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki se
pričnejo v obdobju od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.