CMEPIUS – Štipendije za slovenske študente v tujini

Slovenskim
študentom so za študij in študijske izmenjave v tujini na voljo štipendije za
različne države na osnovi sklenjenih bilateralnih sporazumov med državami in
štipendije ostalih štipendijskih shem.