Kako preračunam bruto in neto plačo?

Vas zanima, kaj je to bruto plača in kaj neto plača? Kako se jih preračuna?