Brezplačni delavnici: predstavitev razpisa Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in Socialno podjetništvo

Razvojna agencija ROD Ajdovščina vabi na dve brezplačni delavnici. V sredo, 18.9. na delavnico »Predstavitev II. javnega razpisa za ukrep 311 – Diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti«, v četrtek, 19.9. pa na informativno delavnico Socialno podjetništvo.