GEA College – Razpis štipendij za študijsko leto 2013/14

Ustanova za razvoj podjetniškega izobraževanja – UPI za študijsko leto 2013/2014 razpisuje naslednje štipendije:

– Za višješolske študijske programe (ekonomist ali poslovni sekretar) na GEA College – Centru višjih šol:

– Za visokošolski študijski program Podjetništvo 1. stopnje na GEA College – Fakulteti za podjetništvo:

– Za magistrski študijski program Podjetništvo 2. stopnje na GEA College – Fakulteti za podjetništvo:

– Za magistrski študijski program Management korporativne varnosti 2. stopnje na GEA College – Fakulteti za podjetništvo: