Brezplačna delavnica »Državne spodbude na podrocju zaposlovanja, štipendiranja in usposabljanja«

Razvojna agencija ROD Ajdovščina v sredo, 25.9.2013 ob 16:30 vabi na brezplačno delavnico na temo predstavitve različnih državnih spodbud
na področju zaposlovanja, štipendiranja in usposabljanja – programi Aktivne politike
zaposlovanja (ZRSZ), programi Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, …
Delavnica je v prvi vrsti namenjena delujočim podjetjem, vabljeni pa so tudi vsi drugi zainteresirani.