Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina deluje na področju formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino. Ponuja zanimive in privlačne programe učenja in usposabljanja, v katerih imajo udeleženci možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in ljudje v tretjem življenjskem obdobju.