Štipendije

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani objavlja katere štipendije se podeljujejo v Sloveniji ter vse podatke, ki jih potrebujete za prijavo.