KAŠ-ev šport v poletju

Končno se je tudi letos poletje prikazalo in nas zvabilo na zrak. Zato
bomo našim članom letos nudili možnost sproščanja in zabavanja pod
sončnimi žarki. Rekreacija bo potekala vsako soboto v mesecu juliju,
avgustu in septembru v športno rekreacijskem centru KAMP TURA.