Sprejet nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki stopi v veljavo s 1.1.2014

Državni zbor je 20.6.2013 sprejel nov Zakon o štipendiranju, ki
prinaša precej novosti. Zakon se bo začel uporabljati s 1.1.2014.

Štipendije za 2013/2014 bo tako sklad podeljeval še na podlagi trenutno
veljavne zakonodaje.