Financiranje izrednega študija za brezposelne

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v študijskem letu 2013/14 financira izredni študij v programu Živilstvo in prehrana na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana za 7 brezposelnih oseb.