Rdeči Križ Ajdovščina: Terenske krvodajalske akcije v letu 2013

  3. in 4. oktober 2013 med
7. in 13. uro v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina

  7. oktober 2013 med 7. in 13. uro v Vojašnici
Janka Premrla Vojka Vipavi