Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Drugi javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013. Predstavitev razpisa je v teh dneh potekala tudi na Razvojni agenciji ROD Ajdovščina.
Prijavite se lahko do 9. oktobra 2013.